Műszaki vizsga

Miről szól a MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS?

A járművek közúti közlekedésben való részvételének számos feltétele közül az egyik, hogy a műszaki, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzőinek meg kell felelniük a jogszabályban rögzített feltételeknek. Ezt a kritériumot biztosítandó, a személygépjárműveknek (is) rendszeres időközönként meg kell jelenniük a hatósági ellenőrzésen, az ún. időszakos műszaki vizsgán.

Mi az időszakos műszaki vizsga menete?

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szabályozza a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának valamennyi műszaki feltételét. A rendelethez kapcsolódóan az időszakos műszaki vizsga menetét pedig az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben megfogalmazott szabályok határozzák meg.

Az időszakos műszaki vizsgálat során a szakemberek ellenőrzik a gépjármű üzemeltetési műszaki feltételeinek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállását, továbbá a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságait, illetve szemrevételezéssel megtörténik a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása.

A vizsgálatot végző szakértő a közlekedési hatóság elektronikus rendszerében rögzíti az eredményeket, a műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállításával pedig tanúsítja a jármű megfelelőségét. Ezzel párhuzamosan a forgalmi engedélybe is bejegyzésre kerül az új érvényességi idő. A teljes vizsgálat az ügyintézéssel együtt nagyságrendileg 1-1,5 órát vesz igénybe.

Mikor jelentkezzünk be műszaki vizsgára?

Érdemes a műszaki vizsga lejárta előtt pár héttel bejelentkezni a vizsgahelyre, ugyanis a lejárati dátumot megelőző 30 napban bármikor elvégezhető a vizsga, az új érvényesség kezdő dátuma nem a vizsga időpontja, hanem a lejárati dátum lesz. A bejelentkezés nálunk a gyorsabb ügyintézés érdekében online is történhet.
Példa: Az gépjármű műszaki vizsgája 2023.11.30-án jár le a forgalmi engedély szerint. A gépjármű tulajdonosa (vagy üzembentartója, meghatalmazottja) 2023.11.12-én műszaki vizsgáztatja le az autót sikeresen, így az járművön 2025.11.30-ig lesz érvényes műszaki vizsga.

Mennyi a műszaki vizsga érvényességi ideje?

1.

Személyautó motorkerékpár könnyű pótkocsi esetén

 • új autók esetén 4 év,
 • használt autók esetén az első használattól vett 3 naptári évig 3 év,
 • ezt követően 2 év.
2.

Tehergépjármű és nehéz pótkocsi esetén

 • új autók esetén 1 év,
 • ezt követően 1 év.
3.

Lassú járművek mezőgazdasági vontatók és pótkocsijaik esetén:

 • új autók esetén 5 év,
 • ezt követően 5 év.

Milyen okmányok szükségesek
a műszaki vizsgához?

Természetes személy esetén:

 • forgalmi engedély vagy a forgalmi engedéllyel megegyező értékű hatósági határozat
 • tulajdonlást igazoló okirat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazás
 • A jármű felépítményéhez szükséges egyéb okmányok (például munkavédelmi jegyzőkönyv érintésvédelmi jegyzőkönyv szivárgásvizsgálat stb.)

MEGHATALMÁZOKÉRT KATTINTSON IDE

MEGHATALMAZÁSOK

Milyen okmányok szükségesek
a műszaki vizsgához?

Nem természetes személy esetén:

 • forgalmi engedély vagy a forgalmi engedéllyel megegyező értékű hatósági határozat
 • tulajdonlást igazoló okirat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • cégképviseleti eljárás esetén aláírási címpéldány cégkivonat
 • meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazás (link)
 • A jármű felépítményéhez szükséges egyéb okmányok (például munkavédelmi jegyzőkönyv érintésvédelmi jegyzőkönyv szivárgásvizsgálat stb.)
 • Érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: Kötvény és a befizetési igazolás vagy fedezet igazolás – elhagyható, viszont a vizsgáztatási rendszer átmeneti zavara esetén csatolni szükséges, ezért inkább érdemes magunkkal vinni a műszaki vizsga alkalmával.

MEGHATALMÁZOKÉRT KATTINTSON IDE

MEGHATALMAZÁSOK

MILYEN JÁRMŰVEK
ESETÉBEN TUDUNK SEGÍTENI?

 • M1 személygépkocsi. 9főig
 • N1 tehergépkocsi 3,5T-ig
 • N2 tehergépkocsi 3,5T-7,5T-ig
 • N3 tehergépkocsi 7,5T felett
 • O1 Utánfutó 750kg-ig
 • O2 Utánfutó 751 kg felett
 • O3,O4 Nehéz pótkocsi
 • L3E Motorkerékpár
 • LJ Lassú jármű és pótkocsija