Eredetiség vizsgálat

Miről szól az eredetiség vizsgálat?

Az eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, amely ahhoz szükséges, hogy a jármű új tulajdonosa nyilvántartásba vetethesse járművét.
A járművek eredetiségének megállapítása egy komplex zárt vizsgálati rendszerrel, oly módon történik, hogy a gépjármű egészét az összes specifikumával együtt hasonlítjuk össze a gépjármű azonosító elemeivel, illetve ezek adataival.
A vizsgálat kiterjed a jármű okmányaira és egyedi azonosító jelzéseire is. Az eredetiségvizsgálat célja megállapítani, hogy a vizsgált jármű elsődleges azonosítói: alváz-, motorszám és típustábla, gyári eredetűek-e. Ha eltérés tapasztalható, akkor az milyen okokra vezethető vissza:

1.

Jogosulatlan beavatkozás

2.

Természetes elhasználódás

3.

Sérülés utáni javítás

Legfőbb célja viszont a rendszerbe illesztéssel a járműbűnözés (autólopás, roncskereskedelem, ikresítés, hitel és leasing csalás, biztosítási csalás) ellehetetlenítése – visszaszorítása!
A külföldről behozott üzemeltetés célját szolgáló járművek eredetiségvizsgálata csak a jármű származásának ellenőrzéséről és annak eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően végezhető el! Átíratáskor a járművek eredetiségvizsgálat elvégzését, a BM által kiállított, 60 napnál nem régebbi határozattal kell igazolni.

Szükséges dokumentumok amennyiben
természetes személy kéri a vizsgálatot

 • forgalmi engedély vagy a forgalmi engedéllyel megegyező értékű hatósági határozat
 • tulajdonlást igazoló okirat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • törzskönyv
 • adásvétel esetén amennyiben az új tulajdonos kéri az ellenőrzést: adásvételi szerződés
 • meghatalmazotti eljáráskor meghatalmazás

MEGHATALMAZÁSOKÉRT KATTINTSON IDE

MEGHATALMAZÁSOK

Szükséges dokumentumok amennyiben NEM
természetes személy
kéri a vizsgálatot

 • forgalmi engedély vagy a forgalmi engedéllyel megegyező értékű hatósági határozat
 • tulajdonlást igazoló okirat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • törzskönyv
 • adásvétel esetén amennyiben az új tulajdonos kéri az ellenőrzést: adásvételi szerződés vagy egyedi azonosítókat tartalmazó számla
 • aláírási címpéldány
 • cégkivonat
 • meghatalmazotti eljáráskor meghatalmazás

MEGHATALMÁZOKÉRT KATTINTSON IDE

MEGHATALMAZÁSOK

MILYEN JÁRMŰVEK
ESETÉBEN TUDUNK SEGÍTENI?

 • Személygépjármű
 • Motorkerékpár
 • Négykerekű segédmotoros kerékpárok
 • Kis tehergépjármű
 • Tehergépjármű
 • Autóbusz
 • Mezőgazdasági vontató, lassújármű
 • Pótkocsi